روزنامه‌ها، نشریات و آگهی‌نامه به‌عنوان ابزار و رسانه‌ای عمومی در جهت اجرای کمپین‌های تبلیغاتی نقش قابل‌توجهی دارند.
خلاقیت و دانش تخصصی تبلیغات، گروه حرفه‌ای بازاریابی، تخصص و امکانات صنعت چاپ و نشر، توزیع صحیح و مویرگی و شناخت صحیح نیاز مشتریان و مخاطبان باعث می گردد، مجموعه‌ای توانمند در زمینهٔ خلق و اجرای رسانه‌های مکتوب باشیم.