مطبوعات و رسانه‌های مکتوب

رسانه های عمومی همچون روزنامه ها، نشریات، آگهی نامه ها و … همگی به عنوان ابزار مهم جهت اجرای کمپین در نظر گرفته می شوند.

خلاقیت و دانش تخصصی تبلیغات، گروه حرفه‌ ای بازاریابی، تخصص و امکانات صنعت چاپ و نشر، توزیع صحیح و مویرگی و شناخت صحیح نیاز مشتریان و مخاطبان باعث می گردد، مجموعه‌ای توانمند در زمینهٔ خلق و اجرای رسانه‌های مکتوب باشیم.

اینستاگرام شرکت برندینگ پیرایه